Шахматы в Питере Шахматы в Питере

Решения задач 880-899

(880)     1.Cb6+! axb6 2.Кdxf7+ Крс7 (Если 2... Крe8, то 3.Фd8 мат.) 3.Фd6 мат.

(881)      1.Фd8+! Крxd8 2.Сg5+ Кре7 (Если 2... Крe8, то 3.Лd8 мат.) 3.Сc7 мат.

(882)      1.Лe8+ Сd8 (Если 1...Лd8, то 2.Кc7+ и белые матуют, как в основном варианте.) 2.Лxd8+ Лxd8 3.Кc7+ Крb8 4.Кa6+ Крa8 5.Фb8+! Лxb8 6.Кc7 мат.

(883)      1...Сh2+ 2. Крh1 Cg3+ 3. Крg1 Лh1+! 4. Крxh1 Фh4+ 5. Крg1 Фh2 мат.

(884)      1...Кf3+ 2. Крc1 Фg5+ 3.£ Крb1 Кd2+ 4. Крc1 Кb3+ 5. Крb1 Фc1+! 6.Лxc1 Кd2 мат.

(885)      1...Сf3+! 2. Крxf3Фg4 мат. Тот же мат следует на 2. Крh3.

(886)     1...Кf2+ 2. Крg1 Кxh3 мат.

(887)     1...Сb4 мат.

(888)      1...Фxf3+ 2.Фxf3 Лxf3+ 3. Крg2 Лg3+ 4. Крh2 Лg2+ (Если теперь 5.Крh3, то 5...Лh2 мат.) 5. Крh1 Лh2+ 6.Крg1 Лh1 мат.

(889)     1...Кf3 мат.

(890)      1...Фh2+! 2. Крxh2 Сf2+ 3.Сh6 Лxh6 мат.

(891)      1...Кe4+ 2. Крe3 Фf2+ (Если теперь 3. Крd3, то 3...Кc5 мат.) 3. Крf4 g5 мат.

(892)       1...Кf2+ 2. Крg1 Кh3+ 3. Крh1 Фg1+! 4.Кxg1 Кf2 мат.

(893)       1...Фh3+! 2. Крxh3 Кe3+ 3. Крh2 Лh8 мат.

(894)      1...Фxh2+! 2. Крxh2 hxg3+ 3. Крg1 Лh1 мат.

(895)      1...Сd3+ 2. Крe1 Лf1 мат.

(896)      1...Фxh2+! 2. Крxh2 Лh5+ 3. Крg1 Сh2+ 4. Крh1 Кg3 мат.

(897)       1...Фe1+! 2. Крxe1 Сc3+ 3. Крf1 Лe1 мат.

(898)      1...Кd3 мат.

(899)       1...Фg2+! 2. Крxg2 Кf4+ 3. Крg1 Кh3 мат.

   читать следующую главу