Шахматы в Питере Шахматы в Питере

Решения задач 1-19

(1)1.Фxf7+! Лxf7 2.Ле8+ Лf8 3.Лхf8+ Крxf8 4.Ле8 мат.

(2)1.Фxf6+! Кxf6 2.Сxf6 мат.

(3)1.Фxh5+ Лxh5 2.Сg6 мат.

(4) 1.Кc7+Крf8 2.Фd8+! Сxd8 3.Ле8 мат.

(5) 1.Лc8! Лxc8 2.Лxc8 Сxc8 (Или 2...Фxc8 3.Фe7 мат.) 3.Фxd8 мат.

(6)1.Фxg4+! Крxg4 2.Сe2 мат.

(7)1.Фxd6+! Крxd6 2.Сf4+ Крd7 3.Сe6 мат.

(8)1.Фe1+! Лxe1 2.g3 мат.

(9)1.Лc8+!Фxc8 2.Фxg7+! Лxg7 3.Лxg7 мат.

(10)1.Фh6+! Лxh6 2.Сxh6+ и на любой ход короля 3.Сf8 мат.

(11) 1.Фxh7+! Крxh7 2.Лh4+ Крg8 3.Лe8 мат.

(12) 1.Фxa7+! Крxa7 2.Лa2+ Фa4 3.Лxa4 мат.

(13)1.Фxe4+! Крxe4 2.Кc3+ Крf5 3.Лf1 мат.

(14) 1.Фd6+! Кge7 2.Фd8+! Кxd8 3.Лxd8 мат.

(15) 1.Фxd7+! Крxd7 2.Лd1+ Крc8 3.Лf8+ Фe8 4.Лxe8+ Сd8 5.Лxd8 мат.

(16)1.Фe8+! Кxe8 2.Лf8 мат.

(17)1.Фg4+! Кxg4 2.Сf7 мат.

(18) 1.Фxg7+! Крxg7 2.h8/Ф+! Лxh8 3.Лg5+ Крf8 4.Лxh8+ Кg8 5.Лxg8 мат.

(19)1.Фxh7+! Лxh7 2.Лg8 мат.

  читать следующую главу